Stevnsfortets pladser og takster

 10 sikrede døgnpladser

 10 interne skolepladser

Anbringelse besluttet af KommunenAnbringelse besluttet af RettenAnbringelse besluttet af PolitietIntern skole
Kr. 6.136,- pr. døgnKr. 3.812,- pr. døgnKr. 678,- pr. døgn
Restbeløb er objektivt finansieretDa uledsagede unge ikke har en betalingskommune, dækkes udgiften af den objektive finansiering.Opholdskommunen betaler taksten for unge i den skolepligtige alder.
Skolegang for unge over den skolepligtige alder finansieres via puljemidler fra Socialministeriet.
Stevnsfortet - undervisning af faste lærere

Forsikringer

Børn og unge under 21 år indskrevet på Stevnsfortet er forsikret via Region Sjællands kollektive ulykkesforsikring.

Stevnsfortet anbefaler, at den unge også dækkes ind af indbo- og ansvarsforsikring.