Vi skaber et meningsfyldt fællesskab, som udvikler de unges sociale og personlige kompetencer, der er nødvendige for at mestre eget liv.

Vi skaber en meningsfuld og udviklende pædagogisk ramme.

Vi skaber det bedst mulige sociale netværk, så ingen kommune eller andre samarbejds-partnere skal henvende sig forgæves.

Vi skaber det bedst mulige efterværn for de unge, så ingen unge overlades til egen situation.