Stevnsfortet modtager børn og unge til anbringelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 30. En sikret afdeling kan ifølge denne anvendes:

  • For at afværge, at den unge gør skade på sig selv eller andre (farlighedskriteriet)
  • For i en indledende fase at få et grundlag for en videre socialpædagogisk behandling (pædagogisk psykologisk observation)
  • Når det efter en indledende fase kan slås fast, at det er nødvendigt med en længerevarende behandling på en sikret afdeling (længerevarende behandling)
  • Når opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling (Retsplejeloven § 765)
  • Når opholdet er led i en afsoning (Lov om Fuldbyrdelse af Straf § 78 stk. 2), og når et af de øverste tre kriterier samtidig er opfyldt
  • Når opholdet er led i en ungdomssanktion (Straffeloven § 74a)
  • Når der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark (Udlændingeloven § 35-37)

Stevnsfortet tager imod børn og unge fra hele landet.

Anbringelser

 Farlighedskriteriet

 Pædagogisk-psykologisk observation

 Længerevarende behandling

 Varetægtssurrogat

 Afsoning

 Ophold som led i idømt ungdomssanktion

 Udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark