Faglige tilgange

Stevnsfortet arbejder ud fra en individuel tilgang til den enkelte unge.

De primære faglige tilgange er:

Anerkendende tilgang – Her har vi fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Relationspædagogisk tilgang – Her har vi fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Ressourceorienteret tilgang – Her har vi fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

Kognitiv tilgang – Her har vi fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Stevnsfortet - dansk og matematik er grundfagene