Inddragelse og medindflydelse

Unge anbragt på Stevnsfortet er i en særlig situation – de er som hovedregel anbragt i varetægtssurrogat og er hermed anbragt med begrænset indflydelse på aktuel livssituation.

Derfor er udfordringen for Stevnsfortet at belyse overfor de unge hvilke områder de har medindflydelse på, og under hvilken struktur de medinddrages.

Under anbringelsen tilbyder Stevnsfortet de unge at indgå i demokratiske processer gennem ”elevmøder”. Dette foregår hver anden onsdag fra kl. 9 til kl.11. Til dette møde er der ophængt en seddel hvor de unge kan notere punkter de ønsker taget op på mødet. Det kan eksempelvis være; ønske om playstationspil, andre indkøb til afdelingen, madplan, konflikter på afdelingen eller andre gruppeorienterede punkter.

Derudover afholdes der formøde og statusmøder. Det er individuelle møder mellem den unge, kontaktpædagog/er og afdelingsleder. På disse møder drøftes den unges nuværende situation samt muligheder.

Stevnsfortet - samtale om den unges situation