Inddragelse af pårørende

Det er belastende for unge at være spærret inde og de unge reagerer meget forskelligt på dette.

Det er derfor vigtigt at I som forældre er aktive under opholdet og vi vil forsøge at inddrage jer så meget som muligt i arbejdet omkring den unge.

Pårørende til unge anbragt på Stevnsfortet modtager indenfor den første uge efter anbringelse et orienterings-brev, hvor kontaktoplysninger, besøgsregler osv. er nedskrevet.

Det er sideløbende kontaktpædagogernes og afdelings-lederens opgave at holde pårørende løbende orienteret om den unges udvikling.

Stevnsfortet - forældre samarbejde