Samarbejde gør en forskel

Uanset hvem vi samarbejder med, er vi meget opsøgende, fordi det er så vigtigt, at der bliver sat de rette tiltag i gang, mens de unge er på Stevnsfortet, så de kan være bedst muligt styrket og få et godt tilbud, når de forlader Stevnsfortet.

Vi rådgiver kommuner om, hvilke regler der gælder, når en ung anbringes på en lukket institution, hvilke ressourcer den unge har, og hvordan de kan styrkes bagefter. Og vi vil gøre en forskel!

Inden de unge kommer på Stevnsfortet, kontakter socialrådgiveren den unges hjemmekommune og indhenter de relevante oplysninger som handleplan, eventuelle § 50- undersøgelser og de oplysninger, kommunen i øvrigt har på vedkommende.

Stevnsfortets socialrådgiver opretter en journal på den unge og sætter sagsbehandleren ind i de regler, der er, når en ung er på en sikret institution.

Herefter sørger socialrådgiveren på Stevnsfortet for al korrespondance mellem kommunen, politiet og den unge og er samtidig bindeleddet til den unges familie.

Da de unge er på Stevnsfortet i to til tre måneder, giver det god mulighed for at lave en pædagogisk observation af, hvordan de bedst muligt kan hjælpes til et bedre liv. Hvis kommunerne vil have en sådan undersøgelse, laves den blandt andet i samarbejde med både speciallæger og psykologer. Og på baggrund af undersøgelsen kommer personalet med anbefalinger til, hvordan kommunen kan sætte et tilbud sammen, så der er mindre risiko for at de unge får et tilbagefald, når de kommer ud. Det er dog altid kommunen der afgør, hvilke foranstaltninger, de sætter i værk.

Stevnsfortet skriver en udtalelse for alle unge, som efterfølgende sendes til retten, kommunen og den unges forsvarer.

Stevnsfortet - låge ved hovedindgangen

Primære samarbejdspartnere

 Kommunale sagsbehandlere

Andre institutioner

Kriminalforsorgen

Politiet

De unges forældre