Til den studerende

Stevnsfortet lægger vægt på, at du er reflekterende ift. pædagogiske tiltag, egen og andres pædagogiske praksis samt nysgerrig og opsøgende i kontakten både overfor de unge samt personalet.

Links

Vi forventer endvidere, at du grundet diversiteten i målgruppen er psykisk robust, samt kan forholde dig til Stevnsfortets værdier. Hvis du har interesse i et praktikforløb på Stevnsfortet, kan du læse yderligere i praktikbeskrivelsen.

Der er aldrig to dage der er ens i en praktik periode på Stevnsfortet. Den elevgruppe som du var sammen med på den ene vagt, kan være udskiftet til du møder ind igen. Der kan være anbragt en ny ung, som ændrer ”spændingsniveauet” på afdelingen, og du skal derfor være omstillingsparat i din pædagogiske praksis.

Som studerende på Stevnsfortet er der aldrig 2 dage som er ens