Udvalgt personale

Stevnsfortets personalegruppe består af medarbejdere der afspejler de behov der er i anbringelsen samt administration af det organisatoriske.

På afdelingerne er der primært ansat pædagogisk uddannet personale, resten af medarbejderne har en varieret faglig baggrund. Fælles for alle er, at de er rekrutteret på baggrund af menneskesyn og personlig ballast.

I Stevnsfortets dagtilbud er der ansat lærere, faglærere, pædagoger og omsorgsmedhjælpere der står for undervisningen.

Stevnsfortet har aftale med ekstern misbrugsbehandler om PAV (Projekt Andre Valg).

I staben/administrationen er der ansat socialrådgiver, kontorassistenter og psykolog.

Som studerende på Stevnsfortet er der aldrig 2 dage som er ens