I forbindelse med en visitation bedes relevant sagsmateriale fremsendt til Stevnsfortet. Relevant sagsmateriale er § 50 undersøgelse, udtalelser, psykologisk og eller psykiatrisk udredninger. I forbindelse med en anbringelse på Stevnsfortet gøres opmærksom på § 57 c i Lov om Social Service, hvoraf det fremgår:

” Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd.

Stk. 2. På baggrund af drøftelser på netværkssamrådet med den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner skal kommunalbestyrelsen efter netværkssamrådet udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet.

Stk. 3. Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1, dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd vurdere, om der er behov for at revidere handleplanen.”

I forbindelse med andre anbringelsesformer skal handleplanen foreligge hurtigst muligt.

På Stevnsfortet vil den unge blive tilbudt en screening i henhold til bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, § 34 stk. 1-5. Screening forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver og fra den unge der er fyldt 15 år. Den unge vil dog ikke blive tilbudt screening såfremt der allerede har været foretaget en psykiatrisk udredning.

Screeningen udføres med henblik på at beskrive og præcisere den unges aktuelle og/eller eventuelle vanskeligheder i forbindelse med særlige støttebehov, såvel som at belyse behovet for videre psykologisk testning, undersøgelse og/eller en ungdomspsykiatrisk udredning og diagnosticering.

Hvis der ikke er mulighed for anbringelse på Stevnsfortet, er det Stevnsfortets opgave at undersøge hvor der er ledig plads på en anden sikret institution.

Stevnsfortet - aflåst indgang

RING PÅ TLF. 56 50 73 70
(TAST 1)

Indenfor normal arbejdstid fås kontakt til vores socialrådgiver.

RING PÅ TLF. 56 50 73 70
(TAST 4 - TAST 1)

Udenfor normal åbningstid fås kontakt til afdeling Øst.

Personalet vil bede om dit telefonummer, hvorefter du bliver kontaktet af Stevnsfortets bagvagt.