Stevnsfortets pladser og takster

11 sikrede døgnpladser

11 interne skolepladser

Anbringelse besluttet af KommunenAnbringelse besluttet af RettenAnbringelse besluttet af PolitietIntern skole
Kr. 6.964,- pr. døgnKr. 4.233,- pr. døgnKr. 671,- pr. døgn
Restbeløb er objektivt finansieretDa uledsagede unge ikke har en betalingskommune, dækkes udgiften af den objektive finansiering.Opholdskommunen betaler taksten for unge i den skolepligtige alder.
Skolegang for unge over den skolepligtige alder finansieres via puljemidler fra Socialministeriet.
Stevnsfortet - undervisning af faste lærere

Forsikringer

Børn og unge indskrevet på Stevnsfortet er forsikret via Region Sjællands kollektive ulykkesforsikring.

Stevnsfortet anbefaler, at den unge også dækkes ind af indbo- og ansvarsforsikring.