Vi tilbyder

Stevnsfortet tilbyder en struktureret anbringelse, hvor træning af daglige færdigheder, udvikling af sociale kompetencer samt deltagelse i demokratiske processer er basisydelsen.

I forbindelse med indskrivning indgås individuelle aftaler om, hvilke af vores serviceydelser der er relevant for den enkelte unge.

Mulige tilbud

 Kognitiv behandling – Anger management

Forbehandling for misbrug – Motiverende samtaler

Screening for psykiatrinære problematikker

Skole og beskæftigelse

 Afdækning af den unges kompetencer og tilrettelæggelse af undervisning så den enkelte får de bedste rammer for undervisning

Træning i, og afdækning af kompetencer på værkstedet

Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune.

Den anbringende myndighed har ansvaret for, via handleplan, at indgå i samarbejde med Stevnsfortet og den unge om, hvilke mål der er for anbringelsen og hvilke indsatser der er relevant for disse.

Stevnsfortet er fleksibel i forhold til at generere et forløb der tilgodeser den enkelte unges udfordringer.

Stevnsfortet - samtale om den unges situation

Links