Retningslinjer for klage-sager

Der er forskellige retningslinjer for at klage, alt efter hvad den unge/forældremyndigheds-indehaveren gerne vil klage over.

Stevnsfortets tilbud og forhold:

Du klager over forhold på Stevnsfortet – til Stevnsfortets ledelse – såfremt du som klager ikke er tilfreds med svaret kan du sende klagen videre til Socialtilsyn Øst, Anders Larsensvej 7, 4300 Holbæk. Tlf. 72 36 73 24.

Varetægtsfængsling, kontrol med breve, telefonsamtaler og besøg:

Du klager over en afgørelse om varetægtsfængsling – det kaldes at kære – til Landsretten. Din forsvarer skal hjælpe dig. Du klager over kontrol med dine breve, telefonsamtaler eller besøg til retten.

 Magtanvendelser:

Du klager over en magtanvendelse til din kommune.

Kommunens afgørelse om anbringelse:

Du klager over kommunens afgørelse om anbringelse såsom på farlighedskriteriet, pædagogisk observation eller som længerevarende behandling til Ankestyrelsen. Klagens skal dog sendes til din egen kommune, fordi kommunen først skal have mulighed for at se igen på den beslutning, du klager over.  Kommunen kan vælge at revurdere sin afgørelse eller videresende klagen til Ankestyrelsen.

Børn og unge-udvalgets afgørelser:

Du klager over en afgørelse som er blevet truffet i børn og unge-udvalget direkte til Ankestyrelsen, Teglholmsgade 3, 2450 København SV. Tlf. 33 41 12 00.

Stevnsfortet - låge med lås

Brug for hjælp

Hvis du mener at nærværende vejledning ikke er fyldestgørende, kan du rette henvendelse til Stevnsfortet, som vil hjælpe dig videre i forhold til at klage.