Indsats og arbejde dokumenteres

Stevnsfortet arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner.

I dagligdagen dokumenteres indsatsen via BOSTED, som er et elektronisk dokumentations system.

I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risiko-vurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at Stevnsfortet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres.

Regionen arbejder med standarderne

 Indflydelse på eget liv

 Kommunikation

 Individuelle planer

 Magtanvendelse

 Medicinhåndtering

 Utilsigtede hændelser

 Faglige tilgange, metoder og resultater

 Fysisk og mental sundhed og trivsel

 Forebyggelse af overgreb

 Kompetenceudvikling

Stevnsfortet - indgang til gården