Lidt om Stevnsfortet

Stevnsfortet er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri.

Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver.

Links

Anbringelser

 Farlighedskriteriet

 Pædagogisk-psykologisk observation

 Længerevarende behandling

 Varetægtssurrogat

 Afsoning

 Ophold som led i idømt ungdomssanktion

 Udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark

Stevnsfortet - henvisende skilt

Lovgrundlag

Stevnsfortet er en sikret døgninstitution for børn og unge der drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.

På Stevnsfortet er det tilladt at have vinduer og yderdøre konstant aflåst og værelsesdøre aflåst om natten, jf. magtanvendelses-bekendtgørelsens § 19, stk. 2 og stk.3.

Undervisning efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.