Visioner

Det er Stevnsfortets vision, at de unge og personale trives i et meningsfyldt fællesskab i et stadigt udviklende miljø, som udvikler de unges sociale og personlige kompetencer, der er nødvendige for at mestre eget liv.

 Vi skaber en meningsfuld og udviklende pædagogisk ramme.

 Vi skaber det bedst mulige sociale netværk, så ingen kommune eller andre samarbejds-partnere skal henvende sig forgæves i visitations øjemed.

 Vi skaber det bedst mulige efterværn for den unge, så ingen ung overlades til egen situation.

Værdier

Udviklingsorienteret: Vi fokuserer på at give de unge de rette redskaber, så de kan udvikle sig i en hensigtsmæssig retning.

Engageret: Vi lytter aktivt, er nysgerrige og spørger ind, når de unge fortæller os noget.

Troværdig: Vi skaber som regel ikke troværdighed ved det første møde, men er opmærksomme på, at det er her, vi lægger grundstenen til det. Og vi siger aldrig noget, vi ikke kan holde.

Rummelig: Vi møder de unge med en håndsrækning, er forstående overfor deres situation og lytter til dem.

Omsorgsfuld: Vi skaber trygge rammer for de unge.

Trygheds- og tillidsskabende: Vores mål er, at de unge forlader Stevnsfortet med en følelse af, at voksne er til at stole på.

Stevnsfortet - samtale om den unges situation

Menneskesyn

Ethvert menneske er unikt, og derfor behandles alle de unge forskelligt. Stevnsfortet tager udgangspunkt i den unges stærke sider for herfra at kunne arbejde med de svage sider.

Det interessante er ikke … HVAD de unge har gjort, før de kommer på Stevnsfortet, men HVORFOR de gjorde det, og HVORDAN personalet kan hjælpe de unge på vej til et bedre liv.