Skolegang på Stevnsfortet

Stevnsfortet har sin egen skole, hvor de unge kommer 10 timer om ugen.

De primære fag er dansk og matematik, og lærerne bruger den indgang til faget, som den enkelte unge bliver mest motiveret af.

Eksempelvis lærer nogle af de unge dansk ved at skrive sangtekster og sætte musik til. Eller de kan lære regning ved at spille matador eller lave en ”virtuel butik”, hvor de planlægger, hvordan de vil drive deres forretning, hvad de vil sælge, og hvad det skal koste.

Nogle af de unge kommer fra et meget ustruktureret skoleforløb, men fordi de modtager individuel special-undervisning, får de et markant løft, mens de er på Stevnsfortet. Dog er det primære formål med skolen, at de unge igen får lyst til at lære.

Personale på skolen

På skolen arbejder 2 faglærere og 1 pædagog.

Pædagogens primære opgave er at tage sig af de unge, der skal motiveres til at gå i skole, mens lærerne arbejder med det faglige. Det sker selvfølgelig i tæt samarbejde.

Værksteder

Udover intern skolegang tilbyder Stevnsfortet de unge beskæftigelse på værksteder med enten mekanik eller kreative aktiviteter i tidsrummet 9:00 til 15:00.

De unge kan f.eks. lære hvordan mekanikken fungerer i biler, både og go-carts. De kan også lære at svejse, hvilket kan gøre værkstedet mere interessant for dem, der ikke er så interesserede i mekanik og eksempelvis hellere vil arbejde med skrotkunst. Her lærer de unge også, hvordan det praktiske i et værksted fungerer.

De unge kan også vælge at arbejde kreativt med sølvsmykker eller lave grafiske tryk på tøjet. Det giver mulighed for at tale om de signaler, man sender med sit udseende.

Begge beskæftigelser er gode for mange af de utålmodige unge, fordi de kan blive forholdsvis hurtigt færdige med deres projekter og se et konkret resultat af det de laver.